Årsmöte 2016

Välkommen på årsmöte för Kolmårdens Företagsgrupp torsdagen den 17 maj  2016   kl 19.00. 
Årsmötetplatsen är fiket i Krokek centrum
Du kan anmäla dig  på vår e-postadress info@kolmarden.net
Välkommen önskar styrelsen.