Årsstämma för verksamhetsår 2020
Medlem i Kolmårdens Företagsgrupp,
Välkommen till årsstämma för verksamhetsåret 2020, tisdag den 11/5  2021 kl. 19.00
 P.g.a. Coronapandemin kommer stämman genomföras digitalt via mötesforumet Skype
Anslut till mötet via länk  https://join.skype.com/iD58T95QFyhD

Läs hela inlägget »

Flerbostadshus i Kolmården

Projekt Flerbostadshus i Kolmården genomförs med hjälp av stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kolmårdens Företagsgrupp, ekonomisk förening har under 2020 beviljats en projektansökan på 355 000 kronor från Europeiska Landsbygdsfonden. Målet är att ta fram en modell för att bygga hyreslägenheter på landsbygden. Projektet genomförs av ”Projektgruppen för Flerbostadshus i Kolmården” inom ramen för Kolmårdens Företagsgrupp i samarbete med Kolmårdens Utveckling AB (svb).

Slutrapport Flerbostadshus 2022

Projektägare är Kolmårdens företagsgrupp

Den föreliggande rapporten har avsiktligt en bredare omfattning än det specifika projektet. Medan projektets mål för att säkerställa finansiering begränsade sig till att visa på möjligheten, är det bakomliggande målet att även realisera bostäder i Kolmården. Den här rapporten beskriver därför hur flera organisationer, aktörer och strukturer samverkat och betydelsen av sådan samverkan.