Extra stämma 24 juni 2019.

Välkommen på extra stämma den 24 juni  2019   kl 19.00.
Härmed kallas du som medlem i Kolmårdens Företagsgrupp till en extrastämma
där vi skall justera våra stadgar efter den nya föreningslagen
samt justering av paragrafen om firmateckning
Några andra frågor avser vi inte att behandla
Platsen för extrastämman meddelas senare.
Du kan anmäla dig före den 18 juni till e-postadressen       gunnar@anpros.se
Välkommen
 

2014 > 07

I Kolmårdens Företagsgrupp välkomnar vi att företagare i Åby-Kvillinge företagarförening går med i Kolmårdens Företagsgrupp. Syftet är att erbjuda en bredare bas för våra medlemmar och utöka nätverket med fler aktiva företagare i Kolmården. Vi behöver alla bli bättre på att anlita och hjälpa varandra och tillsammans blir vi en bra röst.
 

Läs hela inlägget »