I Kolmården finns ett aktivt företagsklimat. Som medlem i Kolmårdens Företagsgrupp är du en av runt hundra företag som tillsammans driver frågor som rör företagsmark, landsbygdsutveckling och andra viktiga frågor för oss som bor och verkar i Kolmården. Samtidigt arbetar vi inom gruppen för att skapa trevliga mötesplatser oss företagare emellan där bland annat våra pub-aftnar är en uppskattad tradition. Företagsgruppen ger dig som företagare möjlighet att vara med i en gemenskap och hitta nya samarbeten.

MEdlemskap

Årsavgiften är 500 kronor/år och blir du medlem efter den 1 juli betalar du endast för kommande års medlemskap (kostnad är fördelad på medlems-avgift 100 kronor och 400 kronor i avdragsgill serviceavgift).  Tillkommer gör en engångskostnad för medlemsinsats i föreningen på 200 kronor. Ansökan finner du här till höger. Välkommen som medlem!

ORDFÖRANDE
Gunnar Sem,                            Tel 0702- 67 01 45,     gunnar@anpros.se

ORDINARIE LEDAMÖTER
Mikael Håkansson,              Tel 0723- 16 42 85,        ol.mikke@gmail.com
Anders Jensen,                     Tel 0703- 99 10 12,        jensen@ajeab.se 
Christian Vojin,                     Tel 0705- 52 33 63,        ambuso@telia.com
Göran Rentoft,                      Tel 0705- 26 90 40,       goran.rentoft@gmail.com
Kjell-Ove Söderström,        Tel 0709- 66 86 56       kjell-ove@kovemiljokonsult.se

KASSÖR
Kerstin Jensen,                    Tel  011- 39 74 76,        22jensen@telia.com

SUPPLEANTER    
Thomas Andersson,       Tel  0705- 31 83 10,          thomas@kolmardenssnickeri.se        
Lars Juhlin,                       Tel 0705-29 09 03,             lars@opusprocess.se

MEDLEMSOMBUD
Alf Gustafsson                  Tel 0705779320                 algstorp@telia.com

VALBEREDNINGEN
 Bo Bergner och Peter Jonsson

Mål

Utveckla och marknadsföra Kolmården som region.

BLI MEDLEM DU OCKSÅ!

Bli medlem i Kolmårdens Företagsgrupp. Ett medlemsskap hjälper till i vårt arbete för att stärka bygden. Välkommen med din ansökan, som du finner under fliken "Medlemmar"!

Sagt om pubkvällarna

Jag har aldrig tidigare varit på ett så trevligt föreningsmöte! /Jonas